Bine ați venit la Școala Doctorală, domeniul Matematică - UTCN

Contact

Departamentul de Matematică

Str. G. Baritiu 25, sala 198
Cluj-Napoca, România
Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

Email: Ioan.Rasa@math.utcluj.ro

Anunturi

Școala Doctorală de Matematică / Doctoral School of Mathematics

 

 

 

Directorul școlii doctorale / Program director :

 

Prof.dr. Ioan Rașa

Birou: Str. G. Baritiu 25, sala 186

Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

Email: Ioan.Rasa@math.utcluj.ro

 

            

 

Contact / Contact :

 

Adresa poștală
Școala Doctorală de Matematică
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
Str. G. Baritiu 25, sala 198
Cluj-Napoca, România

Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul școlii doctorale / The council of the doctoral school :

 

1. Prof. dr. Ioan RAȘA

2. Prof. dr. Vasile BERINDE

3. Prof. dr. Mircea IVAN

4. Prof. dr. Ioan GAVREA

5. Prof. dr. Dorian POPA   

 

Teme de cercetare propuse / Proposed research topics (Sept 2019). :

 

1. Aproximarea functiilor de una si mai multe variabile reale/ Approximation of functions of one and multiple real variables  (Prof. dr. Ioan GAVREA).

2. Formule de cuadratura si cubatura/ Quadrature and cubature formulas  (Prof. dr. Ioan GAVREA).

3. Proprietati de medie in teoria interpolarii si aproximarii/ Mean value properties in interpolation and approximation theory  (Prof. dr. Mircea IVAN).

4. Clase speciale de functii convexe/ Special classes of convex functions  (Prof. dr. Ioan RAȘA).

5. Operatori liniari pozitivi: inversarea si studiul inversului unui astfel de operator/ Linear positive operators: invertibility and the study of the inverse of such operators  (Prof. dr. Ioan RAȘA).

6. Algoritmi inertiali de optimizare cu aplicatii in Image Processing si Machine Learning/ Inertial Optimization Algorithms with Applications in Image Processing and Machine Learning  (Conf. dr. Szilárd Csaba LÁSZLÓ).

7. Topologii liniare Bohr pe grupuri Abeliene/ Bohr linear topologies on Abelian groups  (Prof. dr. Mihai URSUL).

 

 

 

 

Conducători științifici / PhD advisers :

 

1. Prof. dr. Vasile BERINDE

2. Prof. dr. Ioan GAVREA

3. Prof. dr. Bogdan GAVREA

4. Conf. dr. Szilárd Csaba LÁSZLÓ

5. Prof. dr. Mircea IVAN

6. Prof. dr. Ioan PĂVĂLOIU

7. Prof. dr. Ioan Radu PETER

8. Prof. dr. Dorian POPA

9. Prof. dr. Ioan RAȘA

10. Prof. dr. Daniela ROȘCA

11. Prof. dr. Mihai URSUL  

 

Teze susținute / Completed PhD thesis

 1. Dr. Melania COZMA, "Teoreme de punct fix in spatii metrice inzestrate cu o relatie de ordine", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2018).
 2. Dr. Georgiana PUGNA, "Stabilitate Hyers-Ulam pentru ecuatii diferentiale si operatori", Conducător: Prof. dr. Dorian Popa (2017).
 3. Dr. Gabriela MOCANU, "Semigrupuri de operatori pozitivi cu aplicații la studiul unor procese de aproximare", Conducător: Prof. dr. Ioan Rașa (2016).
 4. Dr. Andrei BOZÂNTAN, "New implementations of FP algorithms and applications to nonsmooth optimisation",
  Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2014).
 5. Dr. Adina MELNICIUC, "Contribuții la teoria (n,m)-semiinelelor și n-semigrupurilor", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2014).
 6. Dr. Oana BUMBARIU, "Accelerarea metodelor de aproximare a punctelor fixe", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2013).
 7. Dr. Ioana DĂRĂBAN, "Stabilitatea slaba a metodelor de aproximare a punctelor fixe", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2013).
 8. Dr. Petru Marian BRAICA, "Operatori de tip King si aplicatii", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2013).
 9. Dr. Monica LAURAN, "Tehnica operatorilor neexpansivi pentru rezolvarea ecuatiilor integrale cu argument modificat",
  Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 10. Dr. Florin BOJOR, "Teoreme de punct fix pe grafuri", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 11. Dr. Marin BORCUT, "Puncte fixe triple si aplicatii", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 12. Dr. Dan MICLĂUȘ, "Operatori de aproximare de tip Szász-Mirakjan- Kantorovich", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2012).
 13. Dr. Gheorghe ARDELEAN, "Metode de tip Newton", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2012).
 14. Dr. Horea ABRUDAN, "Inele topologice de endomorfisme", Conducător: Prof. dr. Mihail Ursul (2011)
 15. Dr. Mihaela PETRIC, "Teoria punctului fix pentru operatori contractivi ciclici", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2011).
 16. Dr. Nicolae Daniel POP, "Aspecte privind unele metode numerice pentru aproximarea solufiilor problemelor bilocale",
  Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 17. Dr. Marius HELJIU, "Inegalitati duble pentru rest in formulele de cuadratura", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 18. Dr. Raluca POMIAN, "Studiul convergenţei metodelor de tip interpolator", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 19. Dr. Mircea FARCAȘ, "Aproximarea funcţiilor continue de una şi mai multe variabile prin şiruri de operatori liniari",
  Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2008).

 

Noutăți / News