Bine ați venit la Școala Doctorală, domeniul Matematică - UTCN

Contact

Departamentul de Matematică

Str. G. Baritiu 25, sala 198
Cluj-Napoca, România
Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

Email: Bogdan.Gavrea@math.utcluj.ro

Anunturi

Școala Doctorală, Științe Aplicate-Matematică / Doctoral School, Applied Sciences-Mathematics

 

 

 

Coordonator consiliu programe doctorale, Matematica / Doctoral Program Council Coordinator, Mathematics :

 

Prof.dr. Bogdan Gavrea

Birou: Str. G. Baritiu 25, sala 186

Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

Email: Bogdan.Gavrea@math.utcluj.ro

 

            

 

Contact / Contact :

 

Școala Doctorală
Științe Aplicate-Matematică  
 
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
Str. G. Baritiu 25, sala 198
Cluj-Napoca, România

Telefon: +4 026440 1261, +4 026440 1539

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul școlii doctorale / The council of the doctoral school :

 

1. Prof. dr. Bogdan GAVREA

2. Prof. dr. Vasile BERINDE

3. Prof. dr. Dorian POPA

4. Drd. Ioana Alexandra ȘOMÎTCĂ

5. Drd. Mădălina MOTOC   

 

Teme de cercetare propuse (2020) / Proposed research topics (2020). :

 

1.Operatori de aproximare pentru functii de una si mai multe variabile reale/ Approximation operators for functions of single and multiple real variables.  (Prof. dr. Ioan GAVREA).

 

2.Optimizare prin sisteme dinamice perturbate și regularizate/ Optimization through perturbed/regularized dynamical systems  (Conf. dr. Szilárd Csaba LÁSZLÓ).

 

3.Retele: dinamica, stabilitate. Aplicatii in retele de proteine/ Networks: dynamics, stability. Applications in protein networks  (Prof. dr. Ioan Radu PETER).

 

4.Stabilitate Ulam pentru ecuatii functionale si operatori din teoria aproximarii/ Ulam stability for functional equations and operators in approximation theory.  (Prof. dr. Dorian POPA).

 

5.Entropii, proprietati si aplicatii/ Entropies. Properties and Applications.  (Prof. dr. Ioan RAȘA).

 

6.Stabilitate Ulam pentru ecuatii cu diferente/ Ulam stability for difference equations.  (Prof. dr. Ioan RAȘA).

 

 

 

 

Conducători științifici / PhD advisers :

 

1. Prof. dr. Vasile BERINDE

2. Prof. dr. Ioan GAVREA

3. Prof. dr. Bogdan GAVREA

4. Conf. dr. Szilárd Csaba LÁSZLÓ

5. Prof. dr. Mircea IVAN

6. Prof. dr. Ioan PĂVĂLOIU

7. Prof. dr. Ioan Radu PETER

8. Prof. dr. Dorian POPA

9. Prof. dr. Ioan RAȘA

10. Prof. dr. Daniela ROȘCA

11. Prof. dr. Mihai URSUL  

 

Teze susținute / Completed PhD thesis

 1. Dr. Cristina POP, "Metode iterative de tip punct fix cu aplicații în procesarea imaginilor", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2020).
 2. Dr. Laura Ana Maria HODIȘ, "Inequalities for special classes of functions. Applications to Ulam stability", Conducător: Prof.dr. Ioan Rașa (2020).
 3. Dr. Monika Andreia ZAKANY, "Fixed point theorems for almost local contractions with applications", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2020).
 4. Dr. Sever HODIȘ, "Inequalities with applications to Approximation Theory", Conducător: Prof. dr. Ioan RAȘA (2020).
 5. Dr. Fadel NASAIREH, "Contributions to the approximation theory using positive linear operators", Conducător: Prof. dr. Ioan Rașa (2019).
 6. Dr. Adina Elena BARAR, "Clase de functii Heun, entropii si identitati combinatoriale", Conducător: Prof. dr. Ioan Rașa (2019).
 7. Dr. Vicuța NEAGOȘ, "Procedee de interpolare și aproximare a funcțiilor", Conducător: Prof. dr. Mircea Ivan (2019).
 8. Dr. Melania COZMA, "Teoreme de punct fix in spatii metrice inzestrate cu o relatie de ordine", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2018).
 9. Dr. Georgiana PUGNA, "Stabilitate Hyers-Ulam pentru ecuatii diferentiale si operatori", Conducător: Prof. dr. Dorian Popa (2017).
 10. Dr. Gabriela MOCANU, "Semigrupuri de operatori pozitivi cu aplicații la studiul unor procese de aproximare", Conducător: Prof. dr. Ioan Rașa (2016).
 11. Dr. Andrei BOZÂNTAN, "New implementations of FP algorithms and applications to nonsmooth optimisation",
  Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2014).
 12. Dr. Adina MELNICIUC, "Contribuții la teoria (n,m)-semiinelelor și n-semigrupurilor", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2014).
 13. Dr. Oana BUMBARIU, "Accelerarea metodelor de aproximare a punctelor fixe", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2013).
 14. Dr. Ioana DĂRĂBAN, "Stabilitatea slaba a metodelor de aproximare a punctelor fixe", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2013).
 15. Dr. Petru Marian BRAICA, "Operatori de tip King si aplicatii", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2013).
 16. Dr. Monica LAURAN, "Tehnica operatorilor neexpansivi pentru rezolvarea ecuatiilor integrale cu argument modificat",
  Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 17. Dr. Florin BOJOR, "Teoreme de punct fix pe grafuri", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 18. Dr. Marin BORCUT, "Puncte fixe triple si aplicatii", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2012).
 19. Dr. Dan MICLĂUȘ, "Operatori de aproximare de tip Szász-Mirakjan- Kantorovich", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2012).
 20. Dr. Gheorghe ARDELEAN, "Metode de tip Newton", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2012).
 21. Dr. Horea ABRUDAN, "Inele topologice de endomorfisme", Conducător: Prof. dr. Mihail Ursul (2011)
 22. Dr. Mihaela PETRIC, "Teoria punctului fix pentru operatori contractivi ciclici", Conducător: Prof. dr. Vasile Berinde (2011).
 23. Dr. Nicolae Daniel POP, "Aspecte privind unele metode numerice pentru aproximarea solufiilor problemelor bilocale",
  Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 24. Dr. Marius HELJIU, "Inegalitati duble pentru rest in formulele de cuadratura", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 25. Dr. Raluca POMIAN, "Studiul convergenţei metodelor de tip interpolator", Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2011).
 26. Dr. Mircea FARCAȘ, "Aproximarea funcţiilor continue de una şi mai multe variabile prin şiruri de operatori liniari",
  Conducător: Prof. dr. Ioan Păvăloiu (2008).

 

Noutăți / News